Velkommen

Folkemusikk er nettopp det navnet tilsier, musikk til folket. Det er dermed ikke en bestemt sjanger, men et begrep som ofte brukes om musikk av den litt eldre og tradisjonelle typen som ble spilt med de tradisjonelle instrumentene. Komponistene bak låtene er gjerne ukjente, og folkemusikken ble dermed formidlet videre fra musiker til musiker.

Ofte er folkemusikken som begrep knyttet til et bestemt område der det er egne tradisjoner, også innen bruk av instrument. I Norge er hardingfelen et typisk eksempel. Folkemusikken gjaldt for alle lag av samfunnet, og de aller beste spellemennene var anerkjente over hele landet. Musikken ble overlevert fra generasjon til generasjon, og musikerne spilte opp til dans når det ble avholdt fester, som barnedåp og bryllup eller når folk skulle ha en skikkelig fest.

Karakteristiske trekk ved folkemusikken

 • Sangene ble formidlet muntlig, gjerne fra generasjon til generasjon.
 • Musikken er gjerne knyttet til den aktuelle nasjonens kultur, og hadde særtrekk fra et spesielt område eller kultur.
 • I folkemusikken minnes man gjerne historiske og personlige hendelser. Høytider, også sesongbetonte høytider, ble markerte med egne sanger.
 • Sangene ble ofte formidlet over en lengre epoke, opp gjennom århundrer og over flere generasjoner.
 • Det er ingen opphavsrett til sangene. De har gjerne laget av kjente forfattere og komponister, men har blitt overlevert muntlig så lenge at de ble ansett som tradisjonelle.

I Norge hadde folkemusikken sine røtter i bondesamfunnet. Som artiklene våre viser kom den i flere sjangre, som for eksempel:

 • Lokk og laling
 • Bånsull
 • Middelalderballade eller kjempevise
 • Bygdevise
 • Arbeidsvise
 • Stev (gammel- og nystev)
 • Slåtterim
 • Sjanti
 • Skillingsvise

PerErik.org

PerErik.org er en nettside for deg som er nysgjerrig på eller interessert i folkemusikk. Her finner du artikler om de ulike instrumentene, som hardingfele, flatfele, bukkehorn, langeleik og nøkkelharpe. I tillegg finner du fyldige artikler om flere av de ulike sjangrene innen folkemusikken, som stev, slåtterim, sjanti og skillingsviser. Vi dekker dermed et bredt spekter av det som kalles folkemusikk.

Siden kom til etter en idé da vi en kveld snakket om hvor viktig denne musikktypen er for oss. Vi ble da enige om å samle kunnskapen vår på en nettside, som da kunne være til glede både for oss og for alle andre som er interessert i musikk, og da folkemusikk spesielt. Vi som står bak er en liten gjeng som har spilt sammen i flere år. Vi elsker å utforske sjangeren og finner stadig nye instrumenter å spille på samt stadig nytt låtmateriale. Folkemusikk er en utømmelig kilde til inspirasjon, spesielt siden alle land har sine egne særegne varianter.

Vi håper jo du vil like siden vår. Finner du ting du er fornøyd med blir vi glade for å høre fra deg med dine kommentarer og tanker. Det samme gjelder selvfølgelig om du har noe å legge til, altså om du mener det er noe som mangle og som burde være med her i samlingen av artikler. Bruk kontaktinformasjonen nedenfor og la oss høre fra deg da vel! Velkommen til oss og til en nettside full av herlig inspirasjon og kunnskap om en av Norges flotteste tradisjoner, nemlig folkemusikken.